Творческият клуб „Петя Йорданова“ е учреден на 10 септември 1997 година към Централна общинска библиотека гр. Исперих, продължаващ традициите на литературно-творчески кръжок, носещ името „Христо Смирненски“, с ръководител – учителят по български език и литература Васил Байчев.

 

 Сред основателите му са Христо Поляков, Сали Мехмедов, Марин Григоров, Калчо Калчевски, Петър Георгиев, Райка Русева, Николай Попов. В рамките на кръжока израстват като творци: Благой Димитров, Христо Поляков, Костадин Крайнов, Георги Харитонов, Недялко Чалъков, Тодор Кисьов, Кадир Дервишев, Георги Дончев, Васил Бойчев, Борис Илиев, Йордан Стефанов, Магда Кирилова, Цветанка Николова, Стоян Янков, Митко Димитров и др. В по-късен период се присъединяват: Ирина Петрова, Миланка Михайлова, Славка Любенова, Асен Манолов, Златко Павлов, Антоанета Александрова, Симеонка Тихова, Велислава Божкова, Ангел Николов, Веселина Белева, Милен Йоцов и др.

 

За изминалите години от съществуването на творческия клуб са издадени: брошура „Исперихски гласове“ (1967), юбилеен литературен сборник „Лъчи от изгрева“ (1969) и сборник със стихове на творците от клуба под името „Исперихски гласове“ (2001).

 

За последните 10 години са излезли от печат повече от 20 книги на исперихски автори, които имат участие в национални сборници и са завоювали редица награди.

 

Трудно е да бъдат преброени публикациите в периодичния печат, участията в литературни четения в града, региона и страната. Почти всички новоизлезли книги се представят на широката общественост. А за почитателите на изящното слово са проведени редица срещи с национално значими имена, литературните четения съвместно с клубове от Тутракан, Силистра, Дулово, Ветово, Бургас, Кубрат, Бяла, Варна, Русе, Разград и др.