ТРАДИЦИОННИ КАТАЛОЗИ

 

Отдел Заемна за възрастни

 

1. Систематичен каталог

 

2. Азбучен каталог

 

3. Заглавен каталог

 

Отдел Детско-юношески  отдел

 

1. Систематичен каталог

 

2. Азбучен каталог

 

3. Заглавен каталог

 

 Отдел   Справочно-библиографско и информационно обслужване. Периодика /Читалня/

 

 Периодични издания

 

1.   Систематичен каталог  Подръчен фонд

 

2.   Систематичен каталог  Справочен фонд

 

3.   Азбучен каталог  Периодични издания на бълг. език

 

4.   Азбучно-предметна картотека

 

5.   Картотека  Календарни празници

 

Отдел Краезнание

 

1.    Систематичен каталог  Краеведски фонд

 

2.   Азбучен каталог  Местни и регионални  периодични издания

 

3.   Картотека  Краезнание

 

4.   Картотека  Персоналии

 

5.   Картотека  Исперих и  Исперихският край

 

Отдел  Редки и ценни издания

 

1.   Азбучен каталог   Редки и ценни издания

 

2.   Азбучен каталог   Архивен фонд