Сатиричен клуб „Охлюв“  е учреден на 1 април  2010 година към Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“ гр. Исперих в присъствието на местни хумористи и много гости от страната, сред които представители на сатирични  клубове от Бургас, Варна, Кубрат, Търговище, Разград, Дулово, Ветово и други.

 

Членовете на клуба имат публикации в национални и регионални периодични издания и сборници.