Клуб „Млад творец” започва работа през октомври 2005 година. В него участват  ученици от трите етноса, живеещи в града. Общото между участниците в клуба е влечението към литературата. Една част от тях обичат поезията, а на другата допада повече прозата. В творческата атмосфера, участниците се запознават с някои от специфичните особености на литературознанието. Това им помага емоционално да подредят мислите си. Проведените срещи с приятели от нашия и други градове в страната се оказаха стимул за разкриване на дълбоки чувства и претворяването им в стихове, разкази, есета и чудесни съвременни приказки.

 

            Част  от творбите са включени  в сборника „Искри от жаравата”.