Клуб „Бит и култура” започва своята дейност през 2005 година като част от проект „Жарава от етноси”. Негова основна цел е да запали любознателността и любопитството на учениците към корените на миналото, опознавайки различните етноси в България и да ги сближи и заличи различията им.   Всички участници, заедно с приятели на клуба участват активно в търсенето, разучаването и записването на разнообразна информация свързана с бита, културата и традициите на различните етноси.

 

           Част от издирените и записани материали са включени в сборника „Искри от жаравата”.