ОБЩЕСТВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Общественият информационен център предлага на гражданите информация за:  

 

·         Община Исперих и региона – история, култура, туризъм социално-икономическо развитие;

 

·         лични и обществени услуги (социално осигуряване, здравеопазване, ред за издаване на различни видове   документи и т.н);

 

·          общинското, регионалното и държавното управление, както и начините за участие в него;

 

·         Европейския съюз (история, държави-членки, договори, документи, символи).

 

На разположение на потребителите са 10 работни станции с осигурена постоянна интернет връзка .