Електронен каталог – съдържа библиографски описания на книгите и некнижните носители (DVD,  компактдискове, аудио касети,   графични, нотни издания и др.) постъпили в  библиотеката до момента.

 

База данни „Краезнание”– включва аналитични описания на статии от местни, регионални и национални продължаващи издания, периодични сборници и др. Статиите отразяват историческото, културното, образователното и стопанското развитие на община Исперих, природни ресурси, археологически находки, етнография, местната власт и неправителствени организации, видни исперихчани, допринесли за просперитета на региона.