Централна общинска библиотека Петя Йорданова” е културно-информационен институт, участващ  активно в организирането на културния живот в града и региона. Изпълнението на годишните културни програми имат за цел съхраняването на културните традиции и създаването на нови. Подготовката и провеждането на празници и чествания е съществен момент от работата на библиотеката, с които се цели да се подпомогне участието на нашите съграждани в обществения и културен живот.

 

                   АКЦЕНТИ:

 

      1335 години от основаването на българската държава

 

        125 години библиотечно дело в гр. Исперих

 

          85 години от рождението на поетесата Петя Йорданова

 

          65 години от основаването на литературен кръжок в гр. Исперих.

 

                ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

        Организиране честването на 125 години библиотечно дело в гр. Исперих

 

        Издаване стихосбирка с произведения на членовете на литературните клубове към библиотеката.

 

1.       „БИБЛИОТЕКАТА – СВЯТ НА НЕОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ“обявяване на конкурс за стихотворение, есе, разказ, рисунка, презентация с ученици от общината.

 

 

                                                                                                                      14. 01. 2016 г.

 

 

2.       „Работилница на Баба Марта” - изработване на мартенички по случай настъпващия първи март и народната традиция да подарим мартеница на близките хора.

                                                  

 

                                                                                                                      01.03.2016 г.

 

 

 3.      Клуб  „Охлюв” - представяне на сатирични творби на членовете на клуба.

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                  01.04. 2016 г.

                                      

 

Седмица на детската книга

  

 

4.       „Моят любим литературен герой”- конкурс за най-добра илюстрация с ученици от общината.

 

                                                                                                                                                 17.04. 20016 г.

 

 

 

5.       „Речи, речи чекръче”- приказен ден в библиотеката с деца от детските градини.

 

                                                                                                                         18.04. 2016 г.

 

 

 

6.      Отчитане на конкурса Моят любим литературен герой” и изготвяне на изложба с отличените творби.

 

                                                                                                                          19.04. 2016г.

 

  

 

7.      Маратон на четенето в община Исперих и Ден на отворените врати – посветен на международния ден на книгата и четенето.

 

 

 

                                                                                                                         20.04. 2016 г.

 

По отделна програма.

 

 

 

Майски празници

 

 

Национална библиотечна седмица 2016                                                               

 

8.      Отчитане на конкурса „БИБЛИОТЕКАТА – СВЯТ НА НЕОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ“

 

                                                                                      09.05.2016 г.

 

 

 

9.      Представяне на стихосбирката „Устрем” на местните творци от литературен клуб „Петя Йорданова” към библиотеката  - 65  години  литературен кръжок в гр. Исперих.

 

                                                                                                                         13.05.2016 г. 

 

                                 

 

10.  Представяне на презентация „Пътят към бъдещето минава през миналото. Нашата памет" - 125 г. библиотечно дело в гр. Исперих, в библиотеките на читалищата в селата : Лудогорци, Малък Поровец,  Тодорово, Вазово, Китанчево.

 

                                                                                  09.05.2016 г. – 13.05.2016 г.

 

 

 

11.  Юбилейно тържество посветено на 125 г. библиотечно дело в гр. Исперих

 

По отделна програма.

 

  25.05.2016 г.

 

 

 

12.  „От жарта ти ида” - 85 години от рождението на поетесата Петя Йорданова – поетична среща

 

 

 

                                                                                                                          22.07.2016 г. 

 

 

 

13.  Будители народни” -  „Йордан Стефанов – живот отдаден на историята  и родния край”.

 

                                                                                                                          31.10.2016 г.

 

                                      

 

14.  Магията на Бъдни вечер и Коледа – Работни ателиета за изработка на коледна украса и Оригами.

 

                                                                                                                          15.12.2016 г.

 

 

 

ТЕКУЩИ

  

  януари – декември

  

1. Изготвяне на витрини и кътове,посветени на бележити дати и събития.

 

2. Литературни екскурзии в библиотеката с различни възрастови групи.

 

  

Календарният план е отворен и подлежи на промени и допълнения.