Тържествена церемония, посветена на 125 години библиотечно дело в Исперих -25 май 2016г